Pokyny pre osadenie

Osadenie zelenej steny Mobilane je jednoduché, stačí dodržať niekoľko predpisov a veľkolepý živý plot sa stane ozdobou Vašej záhrady.

Príprava


Vašou prvou úlohou je odmerali dĺžku budúceho plotu. Zelená stena Mobilane sa skladá zo štandardných panelov, ktoré sú 120 cm široké a 180 cm vysoké. Miera panelov je prirodzene vytvoriteľná, vďaka sieťovej konštrukcii kovového roštu je možné ich skrátiť o 10 cm jednotky a nepotrebujete na to nič iné len kovovú pílku.

Napríklad, ak chcete 7,5 metrový plot, budete potrebovať 5 kusov celých zelených stien a jednu rozpílenú na 80 cm šírku.

Ako usadiť?


1. Umiestnite plotové stĺpy 130 cm od seba (od stredného bodu - k strednému). Ak môžete osaďte ich do betónového základu, vďaka čomu bude plot ešte stabilnejší.

2. Vykopte medzi stĺpmi 30 cm širokú a 30 cm hlbokú jamu na osadenie!

3. Uvoľnite pôdu naspodku jamy a ak si myslíte, že je príliš suchá smelo ju polejte! Po osadení je ťažšie zvýšiť obsah vlhkosti zeme.

4. Nasypte naspodok diery úrodnú pôdu všeobecného využitia cca. 10 litrov v metrovej dĺžke.

5. Osaďte Zelené steny do jamy na osadenie tak, aby sa povrch osadzovacieho koša nachádzal tesne pod povrchom! Látka na obloženie koša je biologicky rozložiteľný materiál, teda ani jej odstráneniu nemusíte venovať osobitnú pozornosť.

6. Pripevnite steny k stĺpom, ale dávajte pozor, aby sa nezasekli žiadne úponky a poplazy.

7. Okolo jám na osadenie, kde je prázdne miesto dajte úrodnú pôdu všeobecného využitia. Jemne ju zhutňujte, aby sa osadzovací kôš všade dotýkal pôdy!

8. Posledným krokom po osadení je dobre poliať zem, aby ste odstránili aj zostávajúce vzduchové bubliny.

pdf Zelená stena Mobilane – pokyny osadenia

Niekoľko dobrých rád

  • Ak osadzujete na jar, alebo cez leto oplatí sa pre rast rastlinnej steny použiť umelé hnojivo s pomalším rozkladom; ak osadzujete v jesennom období s rýchlejším rozkladom.
  • Rastliny nerastú iba nad povrchom, ale aj pod ním, preto je dôležité, aby nič nebránilo rastu koreňov (napr. betónové bloky, nepreniknuteľná spodná pôda).
  • Na niektorých miestach, napríklad v priamej blízkosti stavieb môže byť potrebné zlepšenie kvality pôdy, aby sa rastlinná stena mohla pekne vyvíjať. 
  • Ak zelenú stenu osadíte do “betónového prostredia” (napríklad okolo terasy s betónovým základom) musíte si dbať na niekoľko dôležitých vecí:
  • Ak sú zelené steny usadené v nízkom bode, kde môže pretiecť dažďová voda, ktorá spôsobuje príliš vlhkú pôdu, oplatí sa vybudovať odvodňovací kanál.
  • V opačnom prípade, ak sa zelený plot nachádza na vyvýšenom bode musíme sa postarať o extra polievanie .
  • Ak chceme, aby zásobovanie vody nášho zeleného plotu bolo optimálna, zvážme vybudovanie kvapkového zavlažovacieho systému!


Navrhnutie veľkosti