Je prefabrikovaný, preto jeho usadenie ľahko navrhnuteľné

Navrhnutie a vypočítateľnosť


Veľmi dobre vieme, že nie len pre urbanistov a záhradných architektov, ale aj pre ľudí bývajúcich v rodinnom dome je dôležité, aby bola takáto investícia navrhovateľná a predvídateľná s vopred vypočítateľnými nákladmi.

Panely zelených stien Mobilane sú pravidelné obdĺžniky 120 cm široké (na jeden panel 65 rastlín).

Prefabrikovaný

Šírku panelov je možné prispôsobiť požiadavkám, vďaka svojej konštrukcii kovového roštu je možné ho skrátiť 10 cm jednotkami. Vďaka tomu sa ľahko vypočíta potreba materiálu a množstvo materiálov, čím sa zníži množstvo materiálu, ktoré sa pri osadení nezabuduje na minimum.

Navrhnutie veľkosti
Prečo je Zelená stena Mobilane® tým správnym výberom?


Brečtanom zarastený oceľový plot je bezpečný >>

Plot je vždyzelený, preto perfektne pokrýva aj v zime >>

Ľahko sa udržiava, postačí mu minimálna pozornosť >>


Jeho životnosť je aj pri minimálnej starostlivosti až 50 rokov >>