Zelené steny za obývateľnými mestami

Pre urbanistu a architekta mesta je najväčšou výzvou rozšírenie, vylepšenie kvality zelených plôch a vytvorenie obývateľnejšieho mesta pre tu žijúce obyvateľstvo.

Zastavanie voľných plôch a rôzne investície stavajú odborníka pred výzvu. Ako sa má vyvíjať a stavať mesto tak, aby bolo zároveň zabezpečené zdravé prostredie pre jeho obyvateľov s udržiavaním a zvyšovaním zelených plôch.

Mobilane pre mestá s čistým vzduchom


Kvalita a rozsah zelených plôch je dôležitým a rozhodujúcim prvkom mestského života. Vyžaruje pozitívny obraz mesta a taktiež má pozitívne zdravotné a psychické účinky.

Za mestá s čistým vzduchom

Zelená stena Mobilane je perfektnou voľbou, ak chceme skutočne niečo urobiť pre mestá s čistým vzduchom.
 • Zelené steny znižujú tepelné zaťaženie prostredia, zlepšujú klímu verejného priestranstva.
 • Vzduch je vlhší a čerstvejší.
 • Obrovská listová plocha absorbuje 70% slnečného žiarenia, počas odparovania odčerpá teplo z prostredia.
 • Jeden panel Zelenej steny Mobilane denne produkuje 45 litrov kyslíka. 
 • Jeho listy absorbujú lietajúci prach, znižujú jeho koncentráciu.
 • Listy odrážajú od seba hluk, má účinky potláčania a zníženia hluku.
 • Zelená stena znamená závetrie, znižuje nepriaznivé pohyby vzduchu 
 • Ľahko vydrží aj tie najťažšie podmienky.
Chcel by som sa viac dozvedieť o fyziologických vplyvoch zelenej steny Mobilane >>


Okrášľujúce sa obrazy mesta


Okrem priaznivých prírodných a fyziologických účinkov vytvorí Mobilane zelené steny krajší a príťažlivejší obraz mesta.

Skrášľujúce obrazy mesta

 • Zelené steny Mobilane - živé ploty sú elegantným rozdeľovacím prostriedkom.
 • Klasické, trvalé riešenie.
 • Je konečným riešením v boji proti grafitom

Priestorovo úsporné riešenie


Ak už neviete zelenú plochu rozšíriť tradičným spôsobom, vertikálnym systémom Mobilane WallPlanter môžete vytvoriť zvislé rastlinné steny. Vertikálne zelené steny veľkolepým spôsobom prispievajú k zvýšeniu zelených plôch mesta. Je možné ich osadiť na akomkoľvek zvislom povrchu: na fasádach budov, rozdeľovacích stenách a tiež na požiarnych stenách. Stále zelená vegetácia a neustále sa meniaca fasáda, izolačné schopnosti rastlín, vlhší a čerstvejší vzduch prispejú k zlepšeniu kvality života mestského človeka.

Vertikálne riešenia

 • Strop je technicky spracovateľný. Mobilane živé stropné obkladové prvky sa dostanú do budovy ako výrobky, ich životnosť, riešenie zabudovania a udržiavania a povoľujúce úradne podmienky sú presne dané.
 • Mobilane zelený strop je teoreticky možné osadiť na neobmedzene veľkom a vysokom povrchu. Vegetačný podnos rastlinného panelu je možné umiestniť aj na podpornom systéme, na usadenie nevplýva ani povrchová vzdialenosť. 
 • Sú to v stavebných normách uznané zelené povrchy, keďže 25 % vegetácie zarasteného stropu je možné započítať do minimálnej hodnoty veľkosti zeleného povrchu predpísanej v danej oblasti. Tým je možné zvyšovať základnú plochu na zastavanie, plánovanej investície s dodržaním ekologických podmienok a taktiež sa zlepšia aj ukazovatele návratnosti.

Chcel by som sa viac dozvedieť o systému Mobilane WallPlanter >>

Galéria
Odporúčame architektom mesta


Mobilane Zelená stena >>

Mobilane WallPlanter >>

Mobilane Mobiroof >>