Vertikálne zelené systémy

Ďalšie možnosti pre projektantov


Ako projektant musíte vyhovieť mnohým požiadavkám objednávajúcich, odborným očakávaniam a zákonným predpisom, aby výsledok vyhovoval najnovším dizajnovým trendom, bol estetický, funkčný a ľahko udržiavateľný. Zo strany objednávateľov a užívateľov je čoraz väčšou požiadavkou výskyt v budovách v čo najväčšej miere zelených povrchov. Tieto očakávania, ale môžu spôsobiť u projektantov špeciálne ťažkosti pri plánovaní.

Ak sa zelený povrch tradičným spôsobom už nedá rozširovať, vertikálny systém Mobilane WallPlanter poskytne individuálne možnosti, aby sa na vonkajších a vnútorných priestoroch vyskytlo viac rastlín, ktoré veľkolepo prispejú k zvyšovaniu zelených plôch.

Vertikálne zelené systémy

Možno ich osadiť na akýkoľvek zvislý povrch: na fasáde budovy, rozdeľovacích stenách, požiarnych stenách, obchodoch, obchodných domoch, vonkajších a vnútorných povrchoch reštaurácií. Stále zelená vegetácia, neustále sa meniaca fasáda, izolačné schopnosti rastlín, vlhší a čerstvejší vzduch prispejú:
 • K zvyšovaniu hodnoty nehnuteľnosti
 • Zvyšujú image objednávateľa ako marketingové nástroje 
 • V obchodných jednotách prilákajú viac návštevníkov 
 • Prispejú k zlepšeniu kvality života človeka 
 • Poskytujú nové inšpiračné možnosti pre projektanta 
 • Rozlíšia budovu, obchod, podnikateľa od konkurencii.

Technické prednosti

 • Strop je technicky spracovateľný. Mobilane živé stropné obkladové prvky sa dostanú do budovy ako výrobky, ich životnosť, riešenie zabudovania a udržiavania a povoľujúce úradne podmienky sú presne určené.
 • Prvky zelenej steny sú podporným systémom pripevnené k stropu
 • Mobilane zelený strop je teoreticky možné usadiť na neobmedzene veľkom a vysokom povrchu. Vegetačný podnos rastlinného panelu je možné umiestniť aj na podpornom systéme, na usadenie nevplýva ani povrchová vzdialenosť.
Vertikálne zelené systémy

 • Sú to v stavebných normách uznané zelené povrchy, keďže 25 % vegetácie zarasteného stropu možno započítať do minimálnej hodnoty veľkosti zeleného povrchu, predpísaného v danej oblasti. Tým je možné zvyšovať základnú plochu na zastavanie plánovanej investície pri dodržaní ekologických podmienok a taktiež sa zlepšia aj ukazovatele návratnosti.
 • Zelený povrch je už aj pri usadení intenzívny, keďže na rastlinách, pripevnených k panelom medzi skleníkovými podmienkami je vykonané, medzi špeciálnymi prestrihávacími a viazacími procesmi, aspoň dvojročné predpestovanie. 
 • Zelený strop je architektonicky navrhovateľný. Miera a pozície oblastí, ktoré sú pokryté s obdĺžnikovými Mobilane panelmi pokrytými rastlinami sú presne určené.

Chcel by som sa viac dozvedieť o systéme Mobilane WallPlanter >>

Galéria
Odporúčame pre projektantov

 

Stiahnite si naše pomocné materiály, vytvorené pre projektantov a uľahčite si proces navrhovania: pomocník projektovania

 

Mobilane zelená stena (s pomocným materiálom projektovania) >>

Mobilane Mobiroof >>

Mobilane LivePicture (s pomocným materiálom projektovania) >>