Fyziologické účinky

V preplnených a urýchlených veľkomestách obzvlášť potrebujeme pozitívne prírodné, fyziologické vplyvy a pozitívnu atmosféru, za ktorú môžeme ďakovať rastlinám. Systémy Mobilane prinesú zelenú prírodu spolu so svojimi priaznivými účinkami do nášho každodenného života.

Produkovanie kyslíku


Znečistenie ovzdušia – hlavne vo veľkomestách– je čoraz väčším problémom, množstvo potrebného kyslíku nie je v rovnováhe s množstvom vypusteného oxidu uhličitého. Tento vážny problém sú rastliny schopné zmierniť, keďže pri fotosyntéze premenia oxid uhličitý na kyslík. Jedna Zelena stena Mobilane vyprodukuje denne 45 litrov kyslíku, čím zlepšujú zásobovanie kyslíkom vo svojom okolí.

Zlepšenie klímy a ochrana pred slnečným lúčom


V lete a predovšetkým v obedňajších hodinách môže teplota fasády domov presiahnuť aj 40-45 °C. Toto tepelné zaťaženie je možné znížiť posadením rastlín.

Priaznivé fyziologické účinky

Rozšírené rastliny na jednej strane zatienia absorbujú a využijú k fotosyntéze, respektíve odrazia väčšinu slnečného žiarenia, pri odparovaní absorbujú teplo z prostredia, čím zabezpečia príjemnejšiu mikroklímu v našom prostredí.

Ochrana pred vetrom a dažďom


Vietor môžu rodinnému domu spôsobiť aj 50% stratu tepla. Uzatvorená, rovnomerná rastlina znižuje chladiaci účinok vetra. Okrem vetra chráni aj pred napršaním, čím bráni vymytiu omietky a „opotrebovaniu“ povrchu konštrukcie steny.

Udržanie prachu


Vo vzduchu veľkomesta poletuje neskutočné množstvo prachu, čo môže vyvolať mnoho chorôb a alergií. Listové povrchy absorbujú škodlivé látky plynného skupenstva a prachové častice sa na ne prilepia, vďaka čomu sú rastliny schopné účinne znížiť obsah škodlivých látok vo vzduchu.


Zníženie hluku


Zníženie hluku


Vplyvom zvýšeného hluku sa môžu vytvoriť zhoršujúce sa symptómy: znížená schopnosť koncentrácie, únava, zvýšený pulz a vysoký krvný tlak.

Pro znížení silných zvukových účinkov pomáha odrážajúca, absorpčná a pokrývacia schopnosť listov. Rastlinná stena absorbuje hluk prostredia a z druhej strany pokojným pohybom listov utlmí všetky zostávajúce zvuky.

Príjemnejší pocit


Pri príjemnom pocite zo životného prostredia hrajú veľmi dôležitú úlohu aj rastliny. Kvety umiestnené na oknách a terasách tiež pomôžu pri vytváraní lepšieho pocitu, v prípade väčších, súvislých rastlinných povrchov, môžem počítať s ešte väčším pozitívnym účinkom. Stačí len pomyslieť na to, že rastliny sa z času na čas obnovia, majú inú farbu a vôňu a táto príjemná zmena určite pozitívne ovplyvní aj na našu náladu.


Príjemnejšie pocity


Izolácia budov


Pri príjemnom pocite zo životného prostredia hrajú veľmi dôležitú úlohu aj rastliny. Kvety umiestnené na oknách a terasách tiež pomôžu pri vytváraní lepšieho pocitu, v prípade väčších, súvislých rastlinných povrchov, môžem počítať s ešte väčším pozitívnym účinkom. Stačí len pomyslieť na to, že rastliny sa z času na čas obnovia, majú inú farbu a vôňu a táto príjemná zmena určite pozitívne ovplyvní aj na našu náladu.

Mobilane® zelené systémy

 • znižujú stresovú záťaž
 • zabezpečia príjemnejšiu náladu a atmosféru 
 • zabezpečia priateľský obytný priestor
 • výrazne znižujú tepelnú záťaž, 
 • pri odparovaní absorbujú teplo z prostredia, 
 • zlepšujú klímu, 
 • zabezpečia prostredie s vlhším a čerstvejším vzduchom, 
 • ich lístie absorbuje až 70% slnečného žiarenia, 
 • listy rastlín udržia lietajúci prach a znižujú jeho koncentráciu, 
 • listy odrážajú hluk a dokážu znižovať hluk 
 • znamenajú závetrie, zmiernia škodlivé pohyby vzduchu.