Zielony Ekran w interesie przyjaznego miasta

Jednym z największych wyzwań urbanistów, architektów projektujących a miastach jest zwiększenie powierzchni terenów zielonych, poprawa ich jakości, stworzenie lepszych warunków do życia dla ludzi mieszkających w dużych aglomeracjach.

Zabudowa wolnych przestrzeni oraz różnorakie inwestycje stawiają fachowców przed problemem, z którym muszą się zmierzyć. Jak może rozwijać się, rozbudowywać miasto tworząc jednocześnie zdrowe środowisko dla jego mieszkańców, zachowując i zwiększając obszar terenów zielonych.

Mobilane w interesie czystego powietrza w miastach


Jakość i wielkość terenów zielonych jest ważnym i determinującym elementem jakości życia w miastach. Stanowi o pozytywnym wizerunku miasta oraz ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne.

W interesie czystego powietrza w miastach

Zielony Ekran Mobilane to idealny wybór, jeśli faktycznie chcemy zrobić coś by powietrze w naszych miastach było lepsze.
 • Zielone Ekrany zmniejszają obciążenie termiczne środowiska, poprawiają klimat terenów publicznych.
 • Powietrze staje się wilgotniejsze i świeższe.
 • Ogromne powierzchnie listowia pochłaniają 70% promieniowania słonecznego, podczas parowania pochłania ciepło z otoczenia.
 • Jelen element Zielonego Ekranu Mobilane wytwarza dziennie 45 litrów tlenu. 
 • Liście wiążą pyły, zmniejszając ich koncentrację.
 • Listowie odbija dźwięki zmniejszając poziom hałasu.
 • Zielony Ekran stanowi ochronę przed wiatrem, zmniejsza szkodliwe ruchy powietrza.
 • Dobrze znosi najtrudniejsze warunki.
Chcę dowiedzieć więcej o oddziaływaniu Zielonego Ekranu Mobilane na parametry biologiczne >>


Coraz piękniejsze widoki miejskie


Zielone Ekrany Mobilane oprócz dobroczynnych oddziaływań na środowisko i parametry biologiczne, wpływają skutecznie na piękno i atrakcyjność pejzaży miejskich.

W interesie piękniejszych miast

 • Zielony Ekran Mobilane jako żywopłot stanowi eleganckie ogrodzenie.
 • Klasyczne, ponadczasowe rozwiązanie.
 • Ostateczne rozwiązanie problemu graffiti.

Rozwiązania zajmujące niewiele miejsca


W przypadku, gdy teren zielony w sposób tradycyjny nie może być już powiększony, za pomocą wertykalnego systemu WallPlanter Mobilane możemy stworzyć pionowe ściany roślinne. Wertykalne Zielone Ekrany w sposób efektowny przyczyniają się do zwiększenia terenów zielonych w miastach. Mogą być montowane na dowolnych pionowych powierzchniach: elewacje budynków, ściany działowe, ściany przeciwpożarowe. Roślinność zimozielona tworząca wciąż transformującą się elewację, zdolność izolacyjna roślin, wilgotniejsze i świeższe powietrze, to wszystko przyczynia się do poprawy warunków życia ludzi mieszkających w miastach.

Rozwiązania wertykalne

 • Elewacja może być traktowana jako element konstrukcyjny. Elementy żywej okładziny elewacyjnej Mobilane zostają umieszczone na budynku jako gotowy produkt, którego żywotność, sposób montażu i konserwacji oraz warunki zezwoleń urzędowych mogą być dokładnie określone.
 • Zielona elewacja Mobilane teoretycznie może być umieszczona na powierzchni o nieograniczonych rozmiarach i wysokości. Pojemniki wegetacyjne paneli roślinnych mogą być umieszczane na systemie wsporników, ich lokalizacji nie ogranicza odległość od gruntu.
 • Są zielonymi powierzchniami uwzględnionymi w przepisach budowlanych, ponieważ 25% elewacji pokrytej roślinnością może być wliczone do minimalnej wymaganej powierzchni terenu zielonego.

Więcej informacji o systemie WallPlanter Mobilane >>

Galeria
Polecamy uwadze urbanistów


Zielony Ekran Mobilane >>

WallPlanter Mobilane >>

Mobiroof Mobilane >>