Wertykalne systemy zieleni

Nowe możliwości dla projektantów


Projektanci muszą sprostać wielu oczekiwaniom klientów, wymaganiom zawodowym oraz przepisom prawa, przy czym efekt końcowy musi odpowiadać nowym trendom dizajnerskim, być estetyczny, funkcjonalny i łatwy w utrzymaniu. Nabywcy coraz większy kładą nacisk na to, by tereny zielone zajmowały możliwie jak największą powierzchnię. Te oczekiwania mogą stawić architektów wielokrotnie w trudnej sytuacji.

Jeżeli teren zielony w sposób tradycyjny nie może być już powiększony, wertykalny system zieleni WallPlanter Mobilane jest jedynym wyjściem aby zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku pojawiło się więcej zielni i w sposób spektakularny powiększyły tereny zielone.

Wertykalne systemy zieleni

Mogą być instalowane na dowolny pionowych powierzchniach: elewacje budynków, ściany przeciwpożarowe, sklepy, centra handlowe, hotele, elewacje i wnętrza restauracji. Zimozielona roślinność czyli elewacja zielona przez cały rok, zdolności izolacyjne roślin oraz wilgotniejsze i czystsze powietrze przyczyniają się do:
 • podniesienia wartości nieruchomości
 • jako element marketingowy poprawiają wizerunek nabywcy
 • w jednostkach handlowych przyciągają klientów
 • przyczyniają się do poprawy jakości życia
 • projektantom stwarzają nowe możliwości inspiracyjne
 • wyróżniają budynek - firmę nabywcy spośród budynków konkurencji.

Preferencje techniczne

 • Elewacja może być traktowana jako element konstrukcyjny. Elementy żywej okładziny elewacyjnej Mobilane umieszcza się na budynku jako gotowy produkt, którego żywotność, sposób montażu i konserwacji oraz warunki zezwoleń urzędowych mogą być dokładnie określone.
 • Elementy Zielonego Ekranu na elewacji montuje się przy zastosowaniu systemu wsporników.
 • Zielona elewacja Mobilane teoretycznie może być umieszczona na powierzchni o nieograniczonych rozmiarach i wysokości. Pojemniki wegetacyjne paneli roślinnych umieszcza się na systemie wsporników, ich lokalizacji nie ogranicza odległość od gruntu.
Wertykalne systemy zieleni
 • System zielonych powierzchni uwzględniają przepisy budowlane, z uwagi na to, że 25% elewacji pokrytej roślinnością może być wliczone do minimalnej wymaganej powierzchni terenu zielonego.
 • Powierzchnia zieleni już w chwili przekazania paneli jest intensywna, przygotowanie rośliny odbywa się w warunkach szklarniowych, przy specjalnym przycinaniu oraz wiązaniu, przez okres nie krótszy niż dwa lata. 
 • Zielone elewacje mogą być zaprojektowane przez architektów. Dzięki standardowym prostokątnym panelom Mobilane rozmieszczenie i wielkość powierzchni pokrytych roślinnością może być dokładnie określone już na etapie projektowania.

Więcej informacji o systemie Mobilane WallPlanter >>

Galeria
Polecamy projektantom

 

Aby ułatwić proces projektowania udostępniamy materiały pomocnicze do pobrania:

wskazówki dla projektantów

 

Mobilane Zielony Ekran (wskazówki dla projektantów) >>

Mobilane Mobiroof >>

Mobilane LivePicture (wskazówki dla projektantów) >>