Instrukcja montażu

Montaż Zielonego Ekranu Mobilane jest prosty, aby efektowny żywopłot stał się ozdoba naszego ogrodu należy tylko zastosować się do kilku zaleceń.

Przygotowanie


Pierwszym zadaniem jest zmierzenie całkowitej długości naszego ogrodzenia. Zielony Ekran Mobilane składa się ze standardowych paneli o szerokości 120 cm i wysokości 180 cm. Wymiary paneli mogą być modyfikowane, z uwagi na strukturę siatki metalowej mogą być skracane co 10 cm przy pomocy zwykłej piłki do żelaza.

I tak np. na ogrodzenie o długości 7,5 metra potrzeba pięć pełnowymiarowych paneli Zielonego Ekranu oraz jednego skróconego do 80 cm.

Jak przebiega montaż?


1. Słupy montażowe należy umieścić w odległości co 130 cm (mierzone od punktu środkowego do punktu środkowego). Jeśli istnieje możliwość osadzić je na betonowych fundamentach punktowych, dzięki czemu ogrodzenie będzie naprawdę stabilne.

2. Między słupami należy wykonać wykopy nasadzeniowe o szerokości 30 cm i głębokości 30 cm!

3. Zluzować podłoże na dnie wykopu, jeżeli jest suche mocno podlać! Podlanie jest ważne z uwagi na to, że po zasadzeniu roślin podniesienie wilgotności suchego podłoża jest bardzo trudne.

4. Na dno wykopu wysypać ziemię kwiatową ogólnego zastosowania, ok. 10 litrów na jeden metr wykopu.

5. Umieścić Zielony Ekran w wykopie nasadzeniowym tak, by krawędź kosza znajdowała się tuż pod powierzchnią! Kosz wyściełany jest tkaniną ulegająca biodegradacji, więc nie wymaga dodatkowych zabiegów.

6. Przymontować ekrany do słupów zwracając uwagę na to, by żadna z wici nie uwięzła.

7. Wokół wykopu nasadzeniowego zostaje jeszcze wolna przestrzeń, którą należy zasypać ziemią kwiatową ogólnego zastosowania. Delikatnie utwardzić tak, by kosz do sadzenia roślin wszędzie stykał się z gruntem!

8. Ostatnim krokiem jest mocne podlanie roślin po zasadzeniu, aby zlikwidować wszelkie przestrzenie powietrzne.

pdf Instrukcja montażu Zielonego Ekranu Mobilane

Kilka dobrych rad

  • Sadząc wiosną lub latem warto wspomóc wzrost żywopłotu stosując nawóz o powolnym uwalnianiu; sadząc w okresie jesiennym zastosować nawóz o szybkim uwalnianiu.
  • Rośliny rosną nie tylko nad powierzchnią, ale również pod ziemią, dlatego ważne jest aby nic nie ograniczało wzrostu korzeni, (np. bloki betonowe, nieprzepuszczalne podłoże).
  • W określonych lokalizacjach, np. w bezpośrednim otoczeniu miejsc budowy, aby żywopłot mógł prawidłowo się rozwijać koniecznym może się okazać podniesienie jakości gleby.
  • Jeżeli Zielony Ekran montowany jest w “betonowym otoczeniu” (np. wokół tarasu o betonowej podstawie), należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:
  • Jeżeli Zielony Ekran znajduje się w niskim punkcie, gdzie spływa woda deszczowa i podłoże jest stale wilgotne, warto wykonać dren odprowadzający.
  • W przypadku, gdy żywopłot znajduje się w najwyższym punkcie ogrodu, należy zadbać o jego nawadnianie.
  • Aby nasz żywopłot miał optymalne nawadnianie, należy zainstalować system nawadniania kropelkowego!


Projektowanie